Over ons

Over Ons

Stichting Openbare Bibliotheek Nuth

Stichting Openbare Bibliotheek Nuth (OBN) is organisatie met een ANBI-status. Daarnaast zijn wij een gecertificeerde bibliotheek. Dit betekent dat we voldoen aan belangrijke eisen voor een constant niveau van producten en dienstverlening naar onze klanten.

Onze visie is dat de inwoner van Beekdaelen de bibliotheek ervaart als een laagdrempelige en eigentijdse voorziening, die vrije toegang biedt tot objectieve informatie, educatie, cultuur, ontmoeting en ontspanning.

In onze missie ondersteunt en stimuleert de bibliotheek het leesplezier, de zelfredzaamheid, de individuele ontplooiing en de meningsvorming van de inwoners van Beekdaelen (jeugd en volwassenen).

Wil je ons beter leren kennen?
Lees ons jaarverslag 2023 en bekijk onze jaarrekening:

Jaarverslag 2023

Overige jaarverslagen en jaarrekeningen:

Jaarrekening 2022

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Het Team

We zijn in omvang een kleinere bibliotheek. Maar wij hebben 3 toegankelijke bibliotheken in Groot Nuth en hebben dus een grote impact in de kernen Nuth, Hulsberg, Schimmert en ook in Wijnandsrade waar we een bibliotheek op school hebben.

Wij zijn:
• Henriëtte Frederiks, directie/ MT; hfrederiks@bibliotheeknuth.nl
• Marjo Pluijmaekers, MT; mpluijmaekers@bibliotheeknuth.nl
• Joost Florisse, MT; jflorisse@bibliotheeknuth.nl
• Inez Ledder, informatie & advies
• Marjan van den Elzen, informatie & advies
• Ria de Vries, informatie & advies
• Femke Fermans, collectioneur
• Mariska Sipers, leesconsulent
• Ilona van Reijen, VoorleesExpress
• Laura Janssen, Digi-taalhuis
• Jens Horbach, coördinator basisvaardigheden
 

.... en onze vrijwiligers:
Nicolle, Jettie, Raimond, Marian, Rosé, Rigt, Antoinette, Wilma, Pauli, Yvon, Gerda, Chris, Hannie, Albert, Sandra, Ilse, Tiny, Frieda, Kirsten, Liesbeth, Marie-Jose, Josien, Els, Wies, Simone, Wim, Janni, Karin, Marian, Pien, Josien, Peter, Hennie, Marianne, Marlies, Ine, Edith, Marlies, Mieke, Wilfried, Abduhlrahman, Willem, Wiel, Jose, Elly, Riek, Gonnie, Jose, Frans, Thera, Marie-Rose, Huub

Het Bestuur

• Marjo Pluijmaekers (voorzitter, onbezoldigd)
• Joost Florisse (algemeen bestuurslid, onbezoldigd)
• Bart Suers (penningmeester, onbezoldigd)
• Annerie Zalmstra (secretaris, onbezoldigd)
• Marije Pfeyffer (algemeen bestuurslid, onbezoldigd)
• Lita Wiggers (algemeen bestuurslid, onbezoldigd)

Vertrouwenspersoon
Marlies Ritter (vertrouwenspersoon, onbezoldigd)
contact via: rittertm@wxs.nl

Contactgegevens

Openbare Bibliotheek Nuth (hoofdlocatie)
Burg. Beckersstraat 10, 6361 BV NUTH
telefoon: +31(0)45 524 4000
e-mail: contact@bibliotheeknuth.nl

IBAN nummer: NL 15 RABO 0137 7013 73
KvK nummer: 41070963
BTW nummer: 003039493901