Colofon

Openbare Bibliotheek Nuth

Openbare Bibliotheek Nuth is organisatie met een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling).

Openbare Bibliotheek Nuth is een gecertificeerde bibliotheek. Dit betekent dat we voldoen aan belangrijke eisen voor een constant niveau van producten en dienstverlening naar onze klanten.

Openbare Bibliotheek Nuth is een stichting.

De kernwaarden en functies van de bibliotheek zijn vastgelegd in samenspraak met de 4 andere bibliotheken in de regio (Parkstad Limburg Bibliotheken).

Contactgegevens

Openbare Bibliotheek Nuth, hoofdlocatie Nuth
Burg. Beckersstraat 10, 6361 BV  NUTH

telefoon: +31(0)45 524 4000

e-mail: contact@bibliotheeknuth.nl

Organisatie

Directie
Mevr. mr. M.T.G. Schepers (directeur)

Bestuur
Dhr. Ir. J.M.W. Hermkens (voorzitter)
Dhr. J.H.W.A. Florisse (penningmeester)
Mevr. J.R.A. ter Linden (secretaris)
Mevr. J.W. Jacobs-Meulenberg (algemeen bestuurslid)
Mevr. E.M.L.A. Muris-Pinckaers (algemeen bestuurslid)
Mevr. M. Pfeyffer-Drabbe (algemeen bestuurslid)

Leden van het bestuur zijn dit op vrijwillige basis. Er staat geen vergoeding tegenover.

Het bestuur is te contacteren via bestuur@bibliotheeknuth.nl

Vertrouwenspersoon
Mevr. M. Ritter (vertrouwenspersoon)

Belangrijke gegevens

IBAN nummer: NL 15 RABO 0137 7013 73
KvK nummer: 41070963
BTW nummer: 003039493901

Verantwoording