School en bibliotheek

Als Openbare Bibliotheek Nuth hechten wij grote waarde aan een goede samenwerking met scholen, peuterspeelzalen en kinder­dagverblijven in de gemeente Nuth. Voor deze doelgroep hebben wij speciale abonnementen opgesteld:  instellings­abonnementen en individuele schoolpassen.

1. Instellingsabonnementen

U kunt kiezen uit drie abonnementen voor instellingen:     

  • Small               € 35,00 voor 30 materialen thuis
  • Medium           € 56,50 voor 50 materialen thuis
  • Large               € 115,00 voor 100 materialen thuis

(bedragen per 1-1-2021)


Per instelling kunt u één of meer abonnementen aanvragen. U ontvangt voor ieder instellingsabonnement een pas waarmee u media kunt lenen. De uitleentermijn is maximaal 12 weken. Alle boeken en audiovisuele middelen voor de jeugd zijn gratis.

2. Individuele schoolpassen

Een schoolpas kost € 1,50 per leerling per jaar. Op een schoolpas kunnen
twee boeken tegelijk worden geleend uit de bieb op school om in de klas te
lezen. De school is aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van geleende
media, ook als de school besluit deze boeken mee naar huis te geven.

Wat bieden deze  abonnementen?

Boekstart 3 mnd tot 2 jaar
Peuterboeken AP
Kleuterboeken AK
Eerste leesboekjes S t/m M4
     
Leesboeken:
A   6 t/m 8 jaar
B   9 t/m 12 jaar
C  13 jaar en ouder
      
Informatieve boeken:
AJ  4 t/m 8 jaar 
J    9 jaar en ouder
     
Projectcollecties voor peuters, kleuters en basisschoolleerlingen
      
Luisterboeken A, B, C