Kathager- en Hellebroekerbeemden

Donderdag 15 augustus 2024, van 19:30 tot 21:00 | bibliotheek Nuth

Kosten: gratis

De Kathagerbeemden zijn onder natuurkenners in heel Nederland bekend, zo niet beroemd. Dit onder andere vanwege het enige goed ontwikkelde kalkmoeras dat Nederland rijk is.

IVN-lezing door Stef Keulen

De Hellebroekerbeemden kent bijna niemand. Vreemd eigenlijk, de Kathager Beemden zijn niet vrij toegankelijk, terwijl iedereen de Hellebroekerbeemden mag bezoeken. 

Beide gebieden zijn (grotendeels) Natura 2000-gebied, waarmee de zeer hoge natuurwaarde van deze terreinen wordt erkend. Beide gebieden liggen in het dal van de Geleenbeek, niet ver van elkaar af maar langs de tegenover liggende zijden van de beek.

In de lezing zal de waarde van deze natuurgebieden worden toegelicht; wat maakt ze zo bijzonder? Veel planten en dieren die niet algemeen zijn, zullen worden getoond. Ook zal er ingegaan worden op de diverse overeenkomsten en verschillen tussen deze terreinen. De gevolgen van de klimaatverandering zijn ook hier zichtbaar. Wat betekent dat voor de ontwikkeling van deze terreinen?

Kortom, een lezing voor geïnteresseerden die wat meer willen weten over de bijzondere natuur in de omgeving van Nuth.


Activiteit Lezing over de Kathager- en Hellebroekerbeemden

Door Stef Keulen van het IVN

Waar Openbare Bibliotheek

Wanneer donderdag 15 augustus vanaf 19.30 uur

Deelname gratis

Aanmelden vóór 8 augustus, tel. 045 -524 4000, via contact@bibliotheeknuth.nl of aan de balie in de bibliotheek